Bezplatné kurzy

Ako na to:

Stiahnite si voľne dostupnú aplikáciu, pohodlne sa prihláste pomocou svojho Facebook účtu alebo si jednoducho registrujte nový účet. Za niekoľko sekúnd budete mať k dispozícii kurzy: 

Corporate Identity&Corporate Branding

Vizuálna komunikácia

Vizuálna gramotnosť

Princípy dizajnu

Jazykové kurzy

Naše kurzy

Corporate Identity&Corporate Branding.

V kurzoch sa hravou formou dozviete čo ovplyvňuje vytváranie obrazu o firme resp. organizácii. Ozrejmujú súvislostí formovania imidžu človeka a organizácie.

Vizuálna komunikácia

Kurzy rozvíjajú schopnosť analyzovať a porozumieť vizuálnu reč. Tvoria významnú časť rozvoja zručností komunikácie obsahu vizuálnymi prostriedkami.

Vizuálna gramotnosť

Kurzy zamerané na vytvorenie základov pre interpretáciu vizuálnych zobrazení. Rozvíjajú schopnosti identifikácie psychologického pôsobenia vizuálneho obsahu.

Princípy dizajnu

Farba je špecifický fenomén plný záhad ale aj overených pravidiel. Nielen farba určuje konečný výsledok. Pravidlá, ktoré môžeme porušiť pokiaľ vieme dôvod.

Povedali o nás

Študenti 3. ročníku univerzitného štúdia

moderný prístup, automatizovaná oprava nesprávnych odpovedí – študent nemusí čakať na spätnú väzbu od vyučujúceho, aby vedel, kde má rezervy, jednoduché ovládanie, výzvy s kolegami na overenie vedomostí sú motivujúce ….

flexibilný a pútavý spôsob upevňovania vedomostí, je to zaujímavé, núti nás využiť našu súťaživosť a snažiť sa byť čo najlepšími…

 prehľadné, praktické -flexibilné, veľmi interaktívny pôsob na zapamätanie nových vedomosti

knowlidgematch sa mi veľmi páčil práve preto, že som sa niečo naučila a ani som si to neuvedomovala že sa učím.

hravá forma, ktorá študenta baví Nemám pocit, že som skúšaná nasilu, ale otázkami sa dokážem aj viacej naučiť, než keď musím sucho memorovať