Microlearning Manažment  (MCMS)

Systém riadenia obsahu microlearningu

Používateľsky prívetivý systém pre Interaktívne vzdelávanie s merateľnými výsledkami.

Microlearning – vyberáme len to podstatné

$

Tvorba Obsahu

Viac informácií
Využívanie rôznych foriem obsahu robí učenie sa zaujímavejším a motivuje študenta. Prehľadnú štruktúru obsahu tvorí mentálna mapa kurzu/lekcie. Vizualizovaná mentálna mapa obsahu je základným východiskovým materiálom zabezpečujúcim efektivitu vzdelávania.

Dizajn

Viac informácií
Mapovanie obsahu je odpoveďou na otázku „čo?“. Dizajn kurzu je hľadaním odpovede na otázku „ako?“. Aplikácia pravidiel inštruktážneho dizajnu pomáha prepojiť ciele vzdelávania s individuálnymi preferenciami a potrebami študenta.

Gamifikácia

Viac informácií

Kombináciou anglických slov education-vzdelávanie a entertaiment-zábava vznikol pojem edutainment. Vyjadruje učenie sa zábavnou formou, organizáciu výučby spôsobom pre študenta príťažlivým a motivujúcim.

Spätná väzba

Viac informácií
Možnosť spätnej väzby zabudovanej priamo v systéme robí zo vzdelávania interaktívny proces. Študent neprijíma poznatky pasívne. Má možnosť kriticky prehodnotiť a vyjadriť svoj názor a podeliť sa s ním s pedagógom či autorom kurzu.

Výsledky

Viac informácií
Informácia o výsledkoch je závažná pre všetkých účastníkov vzdelávania. Možnosť štatistického vyhodnotenia procesu a výsledkov vzdelávania je účinným nástrojom hodnotenia práce študenta ale aj kvality výučbového obsahu.

Ako to funguje

Stratégie výučby.

Adaptívny vzdelávací systém sa automaticky prispôsobuje individuálnej úrovni vedomostí a tempa učenia sa používateľa. Malé kroky učenia sa používajú pravidelne a sú vysoko efektívne.

gamifikácia

Študenti v skupine môžu proti sebe súťažiť pomocou KnowledgeMatch. Získané body sa zobrazia v rebríčku.

manažment obsahu

Integrovaný nástroj na tvorbu obsahu vás podporuje pri tvorbe učebných materiálov. Prvý kurz si môžete vytvoriť za pár minút.

Monitorovanie a hodnotenie výsledkov

Ktorý kurz je najobľúbenejší? Ktoré karty sú príliš ľahké alebo príliš ťažké. Vďaka komplexným štatistikám KnowledgeFox máte vždy prehľad.

Kde sa úspešne používa

Cestovanie

Nehnuteľnosti

Produktivita

Zdravotníctvo

Vzdelávanie