ilearn.sk

Flexibilný systém mobilnej výučby založenej na malých výučbových jednotkách. Rôzne výučbové stratégie dopĺňa možnosť súťažiť v získaných vedomostiach s ostatnými študujúcimi.

Ako to funguje

Obsah výučby sprostredkujú interaktívne, multimediálne znalostné karty. Obsahujú otázky a odpovede namiesto suchých poučiek. Obrázky, audio súbory, ako aj YouTube a Vimeo videá poskytujú príťažlivú rozmanitosť.
Pokrok vo výučbe riadi algoritmus zabezpečujúci personalizované učenie.
Pomocou inteligentného opakovania je obsah skutočne uložený vo vašej pamäti. Push notifikácia (voliteľné nastavenia) pripomenie možnosť učenia sa v nasledujúcej voľnej chvíli.
KnowledgeMatch – jedinečná možnosť súťaženia s kolegami v dosiahnutých znalostiach.
Vyskúšajte si čo naozaj robí učenie zábavným a ako sa dá obsah úspešne zapamätať.

Hravé učenie

Výučbové karty

Voľte slobodne medzi najobľúbenejšími typmi výučbových kariet: jedným výberom, výberom z viacerých možností, vyplnením medzier, slovnou zásobou alebo informačnou mapou.

Spätná väzba

Dostávajte priamu spätnú väzbu na váš vzdelávací obsah od svojej komunity prostredníctvom integrovanej funkcie spätnej väzby.

Vedomostná súťaž

Študenti v skupine môžu navzájom súťažiť medzi sebou v KnowledgeMatch. Získané body sa zobrazia v rebríčku.

Stratégie učenia sa

Adaptívny vzdelávací systém sa automaticky prispôsobuje individuálnej úrovni vedomostí a tempa učenia sa používateľa. Malé kroky učenia sa používajú pravidelne a sú vysoko efektívne.

Notifikácie

Otázky z aktuálneho kurzu môžu byť na požiadanie zaslané priamo do smartfónu alebo počítača učiaceho sa. Vďaka tomu sa po prestávke ľahko vrátite do kurzu.

Návody na používanie jednodtlivých verzii aplikácii a ich stiahnutie nájdete na:

IOS / ANDROID.

Microlearning: Šetrí čas a rozširuje vedomosti….

TEAM

Gregor Cholewa

CEO a spoluzakladateľ KnowledgeFoxu

Vladimír Burčík

CEO a zakladateľ iLearn.sk

Peter A. Bruck

Priekopník v oblasti Microlearningu

Manfred Freisetzer

Manažér implementácie microlearningu